Afstemningen er overstået.

Dialogprisen


Hvert år uddeles Dialogprisen til en politiker, der i særlig grad har lyttet, været i dialog og ladet sig påvirke af debatten i det forgangne år samt under Folkemødet. Dialogprisen gives som hæder til en politiker, der forstår samtalens kunst - en der ikke bare taler, men taler med os.

Aaja Chemnitz Larsen

Aaja Chemnitz Larsen er nomineret for sit arbejde som fortaler for en konstruktiv tillidsvækkende dialog mellem Grønland og Danmark - kulturelt såvel som politisk. For Aaja Chemnitz Larsen er de sociale problemer på Grønland et anliggende for hele Rigsfællesskabet. Derfor har hun længe kæmpet for øget dialog og samarbejde Danmark og Grønland imellem, og hun opnår resultater på grund af sin lyttende tilgang.

Foto: Steen Brogaard

Tommy Ahlers

Tommy Ahlers er nomineret for sit kompromissøgende og dialogorienterede arbejde som både minister og folketingsmedlem. Kollegerne på Christiansborg beskriver ham som lyttende, fordomsfri og samarbejdsorienteret. Det kom bl.a. til udtryk i hans tid som minister, hvor han ikke var bleg for at rose de andre partiers ordførere indenfor uddannelse og forskning.

Foto: Steen Brogaard

Hans Stavnsager

Hans Stavnsager er nomineret for sine konstruktiv og dialogbaseret tilgang til politisk debat, og fordi han har vægter dialogen med civilsamfundsorganisationer og borgere I sit arbejde med at udvikle Faaborg-Midtfyn kommune. Han er aktiv talsmand for en bedre tone på sociale medier og demonstrerer den hal kockske læresætning om at demokrati hvor vi taler med hinanden ikke om. Han tilbyder almindelige borgere en personlig guidet tur rundt i byen, hvor han fortæller om de muligheder og udfordringer som der i kommunen.

Stinus Lindgreen

Stinus Lindgreen er nomineret, fordi hans kommunikation gennem det seneste år har været åben og evidensbaseret. I forbindelse med løbende politiske forhandlinger om coronasituationen har han vist en særlig grad af refleksion og nysgerrighed. I sin løbende kommunikation på bl.a. sociale medier er Stinus Lindgreen ikke bange for at rose politiske mod- og medspillere, og han bidrager ikke til mudderkast eller urimelige angreb på politiske modstandere. Dertil kommer at han ofte viderebringer kompliceret viden på en nysgerrig og let forståelig måde.

Foto: Steen Brogaard

Mona Juul

Mona Juul er nomineret for sin evne til at være skarp, humoristisk og åben i dialogen med kollegaer og civilsamfundet. Hun har en sjælden evne til at både at kunne lytte, forstå og kommunikere på et sagligt niveau med synlig respekt for uenigheder Hun taler lige ud af posen og i øjenhøjde og har altid et ordentligt sprog i debatten.

Foto: Steen Brogaard